Kaip draugaujant su įstatymu apginti savo teises vykstant smurtui artimoje aplinkoje

Sveiki,

 

šiandien dalinamės, organizacijos NELIEČIAMA vadovės Robertos Ažukaitės patarimais, kaip apsisaugoti nuo nesaugios aplinkos ir nesusipykti su įstatymais. Kaip šiandieniniame gyvenime – išsaugoti namus, bei smurtautojui užkirsti kelia.

Patarimai, kurie tikimės – bus naudingi.

 

⚠️K a i p    d r a u g a u j a n t     s u     į s t a t y m u     a p s a u g o t i          s a v o      t e i s e s     v y k s t a n t       s m u r t u i       a r t i m o j e        a p l i n k o j e :
➡️Fiksuoti (fotografuoti, filmuoti įvykius namuose, kaip bebūtų keista, teismai tai vertina ir tai gali apginti jus).
➡️Fiksuokite savo visą kūną, nes tik mėlynės nufotografavimą gali užginčyti, neva tai ne jūs.. Pagrindimui – reikalinga visuma.
➡️Kvieskite policiją (112), nesikuklinkite su skausmu jį nutylėdamos.
➡️Važiuokite „abdukcijai“ (pas teismo medicinos ekpsertą) jei net nėra mėlynės, pakanka ir skausmo, kaip fakto. Nesikuklinkite su skausmu – jį nutylėdamos. Nepmirškite mėlynos dažnai pasimato, tik kitą dieną, apžiūrėkite save nuosekliai.
➡️Eikite papildomai ir pas šeimos daktarą, pasipasakokite, jo užfiksuoti duomenys gali pagelbėti teisme.
➡️Įvykio dieną, ieskokite būdų esant pačiam smurtui nusifotografuoti/nusifilmuoti su skriaudėju, kad jam pabėgus nebūtų traktuojama, kad nėra įrodymų, kad jis buvo namuose ir jus sužeidė. Jeigu jus pačia filmuos – nesikuklinkite tylėdamos, teimas tylą linkęs vertinti kaip faktą, kad Jums neskaudėjo, taigi savistaba, čia gali visai nepadėti.
➡️Jei yra liūdininkų, į procesą įtraukite ir juos.
➡️Būtinai rašykite pareiškimą ir prašykite policijos apsaugos. Tik pradėjus ikiteisminį atsiranda kardomoji priemonė, skriaudėjas negali artintis prie jūsų.
➡️Grįžkite į namus. Tokiu būdu ne jums, o jam teks ieškoti kitos gyvenamosios vietos. Prioritetas visada – tam, kas auginą vaiką, dažniausiai tai būna motina. Naudokitės šia galimybe. Nebijokite.
➡️Pasikeiskite spyną arba visada laikykite raktą spynoje, tada niekas negalės įeiti.
➡️Stenkitės nesikarščiuodamos bendrauti su institucijomis. Jeigu paslaugos netenkina – galite jų atsisakyti.
➡️Visus nutrauktus ikiteisminius, skūskite iki kol bus atnaujinti ir byla keliaus į teismą.
➡️Nuo gyvenimo su sutuoktiniu/sugyventiniu atskirai, reikalaukite alimentų. Vaikas turi teisę gyventi oriai, o pagalbą abiems tėvams prisidėti prie vaiko išlaikymo reglamentuoja LR įstatymai. Aliemtus išsiiekoti galima už 3 praėjusius metus.
➡️Fiksuokite savo išlaidas (paprasčiausias būdas banko išrasai – tai alternatyva čekiams, stenkitės už viską mokėti banko kortele).
➡️Nepasiduokite ir būkite drąsi. Tai vienintelis ginklas, siekiant laimėti ir bent šiek tiek pakeisti sistemą.
⚠️Jei įmanoma nelaukite fizinio smurto, įtardamos psichologinį smurta – traukitės, ruoškitės.
⚠️Jei buvo vienas kartas – nepamirškite, bus ir antras. Ar to norite? Ruoškitės.
➡️Gerbkite save, vadovaukitės protu, ne jausmais. Galvokite apie sveiką save ir, kad reikia užauginti moraliai sveikus vaikus.
⚠️Santykiai su bet kuria smurto (psichologinis, ekonominis, seksualinis, fizinis) forma, niekur nenuveda.
p.s. turtas po santuokos įsigytas – bendras.  Tais atvejais, jeigu ir nuosavybė nėra bendra, niekas neturi teisės iš namų išmesti motinos su vaiku (joks teismas to nepadarys, nebijokite). Pasinaudokite galimybe ir nebėkite, nes pabėgti spėsite visada, galvokite, ne kad bijote, galvokite, kas geriausia vaikams. Likdama namuose – išlošite laiko viską apgalvoti ir tik susidėliojusi visus už ir prieš ramioje būsenoje – galėsite priimti teisingą sprendimą.
♥️Nebijokite pasipasakoti. Jūs ne viena.
Nuoširdžiai,
#neliečiama komanda

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *